اپلیکیشن گیفستون

توضیح پروژه:

بانک گیف های ایرانی

امکانات:
  • گیف
  • گیف ایرانی
  • عنواع گیف
زمان: بهمن 95 - بمدت ۳ ماه