اپلیکیشن ریچکلاب

توضیح پروژه:

شبکه ی اجتماعی افراد لاکچری

امکانات:
  • ارتباط گیری با افراد لاکچری
زمان: بهار نود و هفت