اپلیکیشن آپاناژ

توضیح پروژه:

شبکه ی اجتماعی بر مبنای محتوای پاک و یکتا

امکانات:
  • شبکه ی اجتماعی
  • محتوا
  • فیلم
  • عکس
  • متن
زمان: پاییز و زمستان نود و شش