اپلیکیشن همکلاسی

توضیح پروژه:

اپلیکیشن ارتباط دانش آموزان و دبیران و خانواده ها

امکانات:
  • ارتباط بین معلم و والدین
  • معلم و دانش اموز
  • دانش اموز و معلم
زمان: پاییز نود و شش