اپلیکیشن وصال

توضیح پروژه:

مرجع تخصصی مداحی و صوت مذهبی

امکانات:
  • مداحی
  • صوت مذهبی
زمان: تابستان نود و هفت