اپلیکیشن برهان مبین

توضیح پروژه:

ارتباط بین موسسه ی برهان مبین و حامبان آن

امکانات:
  • اخبار
  • گزارش
  • دونیت
زمان: بهار نود و هفت