اپلیکیشن ست سان

توضیح پروژه:

اپلیکیشنی در زمینه ی پرسش و پاسخ تخصصی

امکانات:
  • پرسش
  • پاسخ
  • تخصصی
زمان: زمستان نود و شش