اپلیکیشن آیپولکی

توضیح پروژه:

کسب درامد و خرید شارژ از طریق امتیاز و تومان

امکانات:
  • کسب درامد
  • سرگرمی
زمان: بهار نود و هفت