اپلیکیشن استدلال بالینی

توضیح پروژه:

اپلیکیشنی پزشکی که دانشجو ها و پزشکان در کیس های خاص توان مندی های خود را محک میزنند

امکانات:
  • سرگرمی
  • توانمندی
زمان: پاییز نود و شش