جهت مشخص کردن حدود هزینه ها و مدت زمان انجام پروژه، توضیحات کاملی از آن در کادر توضیحات وارد نمائید. به هر اندازه که توضیحات شما کامل تر باشد، بررسی های ما نیز به صورت دقیق تری انجام خواهد گرفت. دقت داشته باشید که این فرم جهت بررسی اولیه است و بررسی های جزئی تر، بعد از تماس تلفنی از جانب ما و هماهنگی با شما، صورت خواهد پذیرفت.

تلفن : 021-26244538
ایمیل : director@app-tec.ir
کد پستی : 1664946816
بلوار ارتش (به سمت غرب) قبل از پژوهشگاه دانش‌های بنیادین، مجتمع باغ بهشت، مرکز هاردتک، شرکت اپتک
شبکه های اجتماعی